ისტორიები

10 მილიონზე მეტი დონორებისგან

სულიდინ ბაგიროვი

მმართველმა პარტიამ ყველა კანდიდატისათვის ერთად შეწირული თანხის 93 პროცენტი - 10 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო.