სახელმწიფო ენის უპირატესობა

ანა დავითაშვილი

ჯავახეთში ოცი წელია სახელმწიფო ენის სტატუსზე დავობენ