Newscafe

დაშა

თათია ლაშაური; ქრისტინა ფარჯიანი

ჯავახეთში დუხაბორები 172 წლის წინ დასახლდნენ. დღეს საქართველოში სულ 200-მდე დუხაბორი ცხოვრობს.