ჰომოფობია - რელიგია და საზოგადოება

სალომე შიხაშვილი