Smaller Default Larger

ანა აბაკელიას ბლოგი

ჩემიბერლინისშეგრძნებებიმატარებლიდანიწყება.. იმისმიუხედავად, რომდასაჯდომიადგილებითავისუფალიიყო,

გზააეროპორტისსადგურიდანჰოსტელამდევაგონისკართანგავატარე. დახურულიკარებიდან  კედლებზედახატულიგრაფიტები, წარწერები, პოსტ-სოციალისტურისახლებიდაღრუბლიანიცამოჩანდა.

თავიდანვეგადავწყვიტე, რომსტანდარტული  რუკითარმეხელმძღვანელადამოგზაურობათავისნებაზემიმეშვა, რადგანგაწერილისამუშაოგრაფიკიწინუკვემელოდა.

რადიოპროექტი, რომელმაცგამოცდილებასთანერთადევროპის 4 ქვეყნიდანარაჩვეულებრივიმეგობრებიშემძინა, ჩემსმეხსიერებაშიყოველთვისგამორჩეულადდარჩება. მათთანგუნდურმამუშაობისპროცესმათანამედროვემსოფლიოსთვისაქტუალურდამტკივნეულდევნილებისთემაზე,  ნამდვილადერთმთლიანორგანიზმადგვაქცია.

10 დღესრულიადსაკმარისიაღმოჩნდა, იმისთვისრომესმულტიკულტურულიქალაქიარატურისტულადშემეგრძნო.

ამისთვისსაკმარისიიყო 12 ევროდჩემსმეგობრებთანერთადველოსიპედიგვექირავა. პირველიგაჩერებაგორლიცასპარკიიყო, სადაცსხვადასხვაეროვნებისადაგანსხვავებულიშეხედულებებისადამიანსშეხვდები, რომლებიცსუფთაჰაერზეშენსავითველოსიპედითანსულაცსკუტერითარისმოსულიიმისთვის, რომრეკრეაციითდატკბესდაარაჩვეულებრივისოციალურიგარემოშექმნას. ესპარკიჰიპსტერულუბანთანილინკება, სადაცყველაზემეტითავისუფლებაიგრძნობა. საინტერესობარებსადაგემრიელსაჭმელსკროიზბერგშიძალიანმარტივადმიაგნებ.

უკანაგზაზექუჩისმუსიკოსსშევხვდით. ესარიყოერთიჩვეულებრივიგამოსვლა, ესიყოპერფორმანსი, რომელმაცუამრავიმაყურებელი 2 საათითგააერთიანადათითქმისთანაბარიემოციიითჩართობიტლების, ბოუვის, ტომუეითსისსიმღერებისფონზე.

უკვეკლიშედჩამოყალიბებულიბერლინურიქლაბინგისსტატუსიყველამითსამსხვრევს, როცაცოცხლადხდებაშეხებაამყველაფერთან. ესარისმდგომარეობასადაცყველარანგისადამიანიერთთანაბარსიბრტყეზეკარგიმუსიკისდასაუნდისფონზემაქსიმალურსიამოვნებასიღებს.

ხმაური, სიმაღლედასიცივეესეცბერლინისმახასიათებლებია, თუმცაისეარაჩვეულებრივადგიზიდავს, დარჩებითუარა, ხშირადაუცილებლადჩააკითხავქალაქს, რომელიცმრავალიმნიშვნელოვანისიმბოლოებითგამოირჩევა. ერთ-ერთიასეთიბრანდერბურგისკარიბჭეა, რომელიცერთიანობისმნიშვნელობისმატარებელია. დასწორედამერთიანობასგრძნობყველგან: უნივერსიტეტებში, ქუჩებში, პარკებსათუკლუბებში. ესგანცდაბერლინშიხელმეორედსტუმრობისსურვილსისევდაბადებს, თანაცმოკლედროშიდა  მიზეზებისგარეშე.

ახალი ამბები

სტატიები მომზადებულია ბიტ-რეპორტინგის კურსის ფარგლებში.

ერთი თვით ადრე, სანამ ბერლინში გავფრინდებოდი, მიუხედავად იმისა, რომ დარწმუნებული არ ვიყავი წავიდოდი

Loading radio ...