რელიგიები და ეთნოსები საქართველოში

about

პროექტზე მუშაობდა GIPA სტუდენტური მედიის გუნდი.

ჟურნალისტი:         თეონა გოდერძიშვილი

პროგრამისტები:    თამუნა კაპანაძე & შოთა იორამაშვილი

პროექტი მომზადებულია საქართველოს სახალხო დამცველისა და "ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის" გამოცემებზე დაყრდნობით:

  1.    “ეთნოსები საქართველოში”, სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა
  2.    “რელიგიები საქართველოში”, სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა
  3.    “რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროებების კვლევა საქართველოში”, ტოლერანტობის და
        მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, თბილისი, 2014